• Kurz "Seminar in geography" je určen pro všechny studenty, kteří si chtějí rozšířit své vědomosti v geografii a angličtině. Výuka v semináři probíhá dvojjazyčně; polovina hodin je odučena v českém a polovina hodin v anglickém jazyce.

    Přístup pro hostyZápis sebe sama do kurzu
  • V tomto kurzu se studenti seznámí s pojmy spojenými s geografií obyvatelstva, jeho rozšířením v závislosti na přírodních a společenských podmínkách.

  • Téma regionální geografie Severní Ameriky je pro studenty velmi zajímavé. Vyučující zeměpisu však často nemají k dispozici dostatek aktuálních publikací a zdrojů, které by při výuce použili. Cílem tohoto projektu je tedy vytvořit komplexní výukový program, jehož časová dotace je 10 - 15 výukových hodin, během kterých by studenti měli získat i ověřit nové znalosti o tomto kontinentu. Program obsahuje jak fyzicko-geografickou, tak i socio-ekonomickou charakteristiku regionu. Každá z nich se dále člení na dílčí oblasti.

  • Regionální geografie Asie

Přeskočit: Navigace

Navigace

    • Kurzy

      • Výukové materiály ze zeměpisu