• Téma rostliná produkce v moderním pojetí je zaměřeno na učivo moderních způsobů zemědělských činností, které lze rozdělit do šesti tématických bloků. Téme abude zpracováno jak ve formě textového dokumentu ve formátu DOC nebo PDF, tak ve formě PowerPointových prezentací.

  Hodinová dotace: 15 hodin • Téma základních zemědělských činností je zaměřeno na učivo moderních
  způsobů zemědělských činností, které lze rozdělit do šesti tematických
  bloků.  Téma bude zpracováno jak ve formě textového dokumentu ve formátu
  DOC nebo PDF, tak ve formě PowerPointových prezentací.  Hodinová dotace: 15 hodin

 • Téma provádění základních zemědělských činností je zaměřeno na učivo moderních způsobů zemědělskýchčinností, které lze rozdělit do šesti tematických bloků.

 • V tomto kurzu se studenti seznámí s moderní agrotechnikou pěstování polních plodin.

Přeskočit: Navigace

Navigace

  • Kurzy

   • ...materiál k moderním způsobům zemědělských činností