• Téma je zaměřeno na zkoumání důsledků každodenních běžných lidských činností na životní prostředí v místních i globálních souvislostech. Téma je rozčleněno do osmi celků. Téma je zpracováno jak ve formě textového dokumentu ve formátu DOC nebo PDF, tak ve formě PowerPointových prezentací. K prezentacím je vytvořen metodický materiál pro učitele sloužící i jako klíč pro žáky v případě samostudia.

Přeskočit: Navigace

Navigace

    • Kurzy

      • Pracovní materiál k environmentální výchově