• V tomto kurzu se studenti seznámí s historií ekologie, základními pojmy a ekologickými faktory.

    Zápis sebe sama do kurzu
Přeskočit: Navigace

Navigace

    • Kurzy

      • Výukové materiály z obecné ekologie