• V tomto kurzu jsou výukové materiály pro studenty semináře z dějepisu. V tematických celcích je zahrnut pravěk, starověk, středověk a příchod novověku.

 • Kurz je zaměřen na tématickou oblast - PRÁVO. Jedná se o důkladné seznámení se základními právními pojmy a zákonodárným procesem. Věnuje se rodinnému, občanskému a pracovnímu právu.

 • Kurz je zaměřen na procvičování a doplnění učiva semináře společenských věd především pro 3. ročník.

  Úvod do sociologie

  Definice sociologie a sociologie v systému věd

  Dějiny sociologie

  Vědecký výzkum v sociologii

  Socializace

  Sociální patologie

  Sociální stratifikace

  Sociální interakce

Přeskočit: Navigace

Navigace

  • Kurzy

   • Výukové materiály pro seminář z dějepisu a ZSV